Računovodstvo

Početak svakog poslovanja zahtjeva od poduzetnika fokus na prve dogovorene poslove, pronalazak prvih klijenata, marketing, zapošljavanje i slično. Teško je ostati fokusiran i voditi brigu o poslovnim knjigama. Naši djelatnici pomoći će vam da što manje vremena trošite na vođenje poslovnih knjiga i praćenje poslovne regilative.

Kako posao raste, tako rastu i obveze poduzetnika. Trošite li previše vremena na poslovne knjige i financije? Naš tim će vam pomoći da oslobodite više vremena na ono što je vašem poslovanju bitno: rast i razvoj.

Vodimo poslovne knjige svim trgovačkim društvima, obrtima i slobodnim zanimanjima. Sukladno zakonskim propisima, izrađujemo izvještaje i obračune.

 

Za trgovačka društva:

– Financijsko knjigovodstvo: glavna knjiga i dnevnik

– Analitičko knjigovodstvo

– Pomoćne knjige (dugotrajna imovina s obračunom amortizacije, materijalno i robno knjigovodstvo, putni nalozi i drugo, ovisno o pojedinačnim potrebama)

– Knjige ulaznih i izlaznih računa

– Obračun poreza na dodanu vrijednost

– Statistički i godišnji izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke)

– Prijava poreza na dobit sa prilozima

– Obračun plaća (izrada propisanih izvještaja, izrada platnih naloga za uplatu doprinosa i isplate neto plaća, sve ostale evidencije u vezi s plaćama)

– Naknade po ugovorima o djelu (izrada obračuna, naloga za doprinose, porez i naknade, te propisanih izvještaja)

– Savjetovanje u vezi računovodstva i knjigovodstva

 

Za obrte i slobodna zanimanja:

– Knjigu primitaka i izdataka

– Popis dugotrajne imovine

– Evidencije o tražbinama i obvezama

– Obračun poreza na dodanu vrijednost i vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa

– Obračun plaća sa izradom platnih naloga, izvještaja i evidencija

– Sastavljanje godišnje porezne prijave poreza na dohodak

 

Cijenu usluga definiramo u dogovoru s našim klijentom. Računovodstvo je usluga koja se plaća na mjesečnoj razini prema unaprijed određenoj cijeni.  Cijena ovisi o broju poslovnih događaja (računa, izvoda i dr.), broju zaposlenih i dijelu drugih faktora. Slobodno nam se obratite s upitom za ponudu za našim uslugama.

Imate pitanje?

Za sva pitanja i informacije slobodni ste nas kontaktirati telefonskim putem ili mailom.