Predstečaj i restrukturiranje

Kroz više od 20 godina aktivnog obavljanja posla računovodstva i poslovnog savjetovanja susreli smo se s poduzećima u poslovnim problemima. Brojni su uzroci koji dovode do poslovnih poteškoća, od situacije na tržištu, pogrešne procjene do nemogućnosti naplate izvršenih usluga. Nažalost, nemogućnost naplate izvršenih usluga i isporučene robe sve su češće uzroci za poslovne poteškoće.

Uspješno restrukturiranje ili predstečajna nagodba uvelike ovise o pravovremenom pokretanju postupka!

NESOLVENTNOST

Poduzetnik se smatra nesolventnim kada ne može plaćati svoje obveze u rokovima dospijeća. Najčešći uzrok je nemogućnost naplate svojih potraživanja za isporučene usluge i robu. Tada dolazi do blokade računa poduzetnika te on nije u mogućnosti nastaviti poslovanje i snositi troškove tekućeg poslovanja.

PREDSTEČAJNA NAGODBA

Poslovanje je u tom trenutku moguće nastaviti kroz postupak predstečajne nagodbe. Osnova za sklapanje predstečajne nagodbe je tzv plan operativnog i financijskog restrukturiranja. U njemu se planira buduće poslovanje i prihodi te stvara preduvjet za otplatu postojećeg duga prema vjerovnicima. Kada ne postoji mogućnost vraćanja cijelog duga vjerovnicima predviđa se otpis i plaćanje u ratama.

U trenutku otvaranja predstečajnog postupka svi računi poduzetnika se deblokiraju i on može nastaviti poslovati i izvršavati nove obveze. Cilj je uspostaviti trajnu likvidnost poduzetnika.

Mi vam možemo pomoći pripremiti dokumentaciju potrebnu za pokretanje predstečajnog postupka te izraditi plan operativnog i financijskog restrukturiranja. Također nam se možete obratiti i za savjet prilikom pregovora s vjerovnicima.


RESTRUKTURIRANJE

Poremećaji na tržištu ili neočekivani događaji mogu uzrokovati pad prihoda ili pad novih narudžbi. Prije nego što dospije u stanje nesolventnosti poduzetnik može započeti postupak restrukturiranja. On zahtjeva snimanje postojećeg stanja, analizu tržišta, planiranje budućih prihoda te planiranje i smanjivanje troškova i rashoda.

Imate pitanje?

Za sva pitanja i informacije slobodni ste nas kontaktirati telefonskim putem ili mailom.