Politika privatnosti

 1. Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo podatke korisnika i svake treće osobe koji posjete naše internetske stranice www.agencijastanic.hr, te koriste usluge koje pružamo putem internetske strance, isključivo na način opisan u ovoj politici privatnosti. Prilikom prikupljanja podataka postoji mogućnost prikupljanja i „Osobnih podatka“ korisnika, na način kako ih definira Opća uredba o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća od 27 travnja 2016. broj 2016/679 (GDPR Uredba). Kada u ovoj politici koristimo pojam „Podatak“ opisujemo i „Osobni podatak“ ali i svaki drugi podatak koji prikupljamo od korisnika ili treće osobe na našim stranicama. Podatke prikupljamo na sljedeće načine:

 • e-mail za potrebe dostave naših posebnih ponuda. E-mail se pohranjuje u našu „newsletter“ bazu te se automatizmom dostavlja svim kontaktima iz baze. Uz e-mail se uvijek dostavlja i uputa kako možete zatražiti brisanje vaših podataka iz baze i obustaviti daljnje slanje e-mailova.
 • Podaci prijave: naši serveri automatski prikupljaju podatke kada korisnik ili treća osoba pristupi našoj stranici i našim uslugama te ih pospremaju u tzv „log file“ datoteke. Ovaj „log file“ može sadržavati „Internet Protocol (IP)“ adresu, adresu internetske strance koja je uputila na našu stranicu, internetski preglednik i njegove postavke, datum i vrijeme kada je usluga korištena, postavke preglednika, jezične preferencije i kolačići. Prikupljamo podatak o lokaciji korisnika i trećih osoba koji posjete našu stranicu.
 • Kolačići. Na našoj internetskoj stranici koristimo kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje podataka. Za više informacija pogledajte našu politiku Kolačića.
 • Usluge treće strane. Na našoj internetskoj stranici možemo imati softvere treće strane implementirane na našu stranicu. Takvi softveri su društvene mreže, oglašavanje, pretraživači sadržaja, pružatelj usluga plaćanja i slično.
 • Dodatne informacije. Prikupljamo svaki podatak koji biste nam poslali elektroničnom poštom. Podatke iz e-maila zadržavamo ukoliko su nam potrebni za pružanje usluga ili kako bismo odgovorili na vaš upit. Podatke koje dobivamo na ovaj način nastojimo potvrditi provjerom identiteta osobe, sve kako bismo osigurali primjenu načela transparentnosti. Također, možemo prikupiti i obraditi svaki drugi podatak koji nam dostavite pisanim putem, putem društvenih mreža, prijava za posao i sl.

 

 1. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke uvijek u skladu s pravnim normama Republike Hrvatske i Europske unije. Svaki korisnik naše stranice pristupanjem stranici prihvaća ove opće uvjete.

Osobni podaci se uvijek prikupljaju u skladu s ovom Politikom privatnosti i Općim uvjetima. Najčešća pravna osnova je pristanak korisnika. Korisnici i treće osobe su uvijek upitane prilikom pristupa našim stranicama da prihvate korištenje kolačića, kada je njihov pristanak za korištenje potreban. U ograničenoj količini, ponekad je neizbježno prikupiti manju količinu kolačića, tzv. „tehničkih kolačića“ čak i kada korisnik ili treća osoba nije su prihvatili kolačiće. Tako prikupljeni podaci ne sadrže osobne podatke koji se obrađuju.

 

 1. Elektronička pošta za obradu podataka

Svaki naš korisnik ili treća osoba koja pristupa našoj stranici može nas kontaktirati putem elektroničke pošte agencija@agencijastanic.hr radi informacija o obradi njihovih osobnih podataka.

Odgovoriti ćemo u roku od 30 dana na svaki upit na koji možemo odgovoriti te pružiti informacije koje smo dužni pružiti. Takve informacije su: informacije koje podatke prikupljamo i obrađujemo, koje podatke možemo izbrisati, informacije o pristanku  i kako povući pristanak i sl.

 

 1. Kako obrađujemo osobne podatke

Obradu osobnih podataka uvijek provodimo zakonito, uz napore da osiguramo transparentne informacije. Podatke uvijek obrađujemo u skladu s Pravilima privatnosti i Općim uvjetima, a napose u skladu s GDPR Uredbom. Najčešća pravna osnova je privola. Međutim, ponekad pravna osnova je legitimni interes za pružanje naših usluga. Točnije, obradu vršimo:

 • kako bismo pružili, unaprijedili, održavali ili zaštitili našu uslugu, internetsku stranicu i poslovanje. Ovo uključuje obradu podataka radi izvršavanja naše usluge u skladu s Općim uvjetima, sprječavanja nedostatka, grešaka, proboja sigurnosti i tehničkih poteškoća,
 • kako bismo analizirali i pratili korištenje, trendova i drugih aktivnosti korisnika, na način kako to propisuje zakon ili drugi pravno obvezujući akt,
 • kako bismo komunicirali s korisnicima, odgovorili na njihove zahtjeve komentare i pitanja,

kako bismo razvili i pružili nove usluge i proizvode te nove prilike za naše korisnike,

 • kako bismo korisniku ponudili nove usluge, informirali ga o novim uslugama, pogodnostima, akcijama, putem elektroničke pošte, druge pošte ili putem telefonske komunikacije,

za izdavanje računa, obradu računa i u druge administrativne svrhe, kada je to propisano zakonom,

 • kako bismo istražili ispriječili sigurnosne probleme i zlouporabu.

 

 1. Otkrivanje podataka

Može se dogoditi da podatke naših Korisnika otkrivamo ili dijelimo s trećim osobama u slučaju:

 • izričitog pristanka Korisnika, gdje podatke dijelimo samo u onoj mjeri u kojoj je Korisnik dao svoj pristanak,
 • kada imamo nagradne igre ili natječaje i Korisnik osvoji nagradu, u skladu s Općim uvjetima, Korisnik je dužan dati nam osobne podatke, ime, prezime, adresu, broj putovnice ili osobne iskaznice, omogućiti nam uvid u fotografiju, putovnicu ili osobnu iskaznicu, proslijediti nam fotografiju s osvojenom nagradom ili slično. Podijeliti ćemo i otkriti jedino podatke o ime, prezimenu i gradu ili državi korisnika koji je osvojio nagradu, a fotografiju korisnika samo kada on na to pristane,
 • u slučaju da koristimo treću osobu za izvršavanje naših obveza ili kao poslovnog partnera izvršitelja osobnih podataka. Treće osobe mogu nam primjerice pružati uslugu dostave, informatičke usluge, pohranu podataka i sl. S takvim trećim osobama uvijek potpisujemo sporazume o zaštiti osobnih podataka,
 • ako nas državno tijelo pozove da u skladu s zakonskim odredbama dostavimo pojedine podatke o našim korisnicima, ako nemamo opravdan razlog posumnjati da takvo objavljivanje nije u skladu sa zakonom ili drugim propisom,
 • kako bismo ostvarili svoja prava, spriječili prevaru i radi sigurnosti, uključujući ostvarivanje prava iz ugovora.

 

 1. Prava korisnika
 • Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i razdoblju čuvanja.
 • Pravo na ispravak: imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose.
 • Pravo na brisanje: imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a isti će biti obrisani ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno, ako uvjeti nisu ispunjeni dobiti ćete obavijest zašto se podaci ne mogu brisati.
 • Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani GDPR Uredbom u članku 18.
 • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se radi o podacima nad kojima se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
 • Pravo na prigovor: Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Prigovor se podnosi putem maila na agencija@agencijastanic.com, s naznakom “Prigovor na obradu osobnih podataka”.
 • Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu.

 

 1. Kako štitimo vaše podatke

Poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo sve osobne podatke koji se nalaze u našim bazama zaštitili od gubitka i neovlaštenog pristupa. Svi naši poslovni partneri ugovorom su se obvezale na zaštitu osobnih podataka naših korisnika. Također svaki naš zaposlenik obvezao se da sve osobne podatke čuva kao poslovnu tajnu.

 

 1. Koji su rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka?

Podatke koje čuvamo na temelju privole čuvamo trajno, odnosno dok god takvu privolu ne povučete. U svakom trenutku imate pravo obavijestiti nas da povlačite privolu za obradu osobnih podatka koju ste nam dali. Uz povlačenje privole možete zatražiti i brisanje Vaših osobnih podataka te druga prava prema Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Dio osobnih podataka dužni smo čuvati prema pozitivnim propisima. Tako smo, na primjer, obvezni čuvati osobne podatke koji se odnose na izdavanje računa na rok od 11 godina. U svakom trenutku imate pravo na obavijest zašto određeni podatak ne možemo izbrisati. Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s Vama.