Novi iznosi neoporezivih primitaka

U sklopu paketa mjera za borbu protiv krize, Vlada republike Hrvatske donijela je 08.09.2022. odluku kojom će se povećati iznosi nekih neoporezivih primitaka. Novi iznosi neoporezivih primitaka bi trebali stupiti na snagu s datumom 01.10.2022. godine i moći će se u cijelosti koristiti za ovu 2022. godinu.

KOJI IZNOSI SE MIJENJAJU I ZA KOLIKO

  • Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres i sl.) podižu se sa 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje
  • Novčane nagrade za radne rezultate podižu se sa 5.000,00 kn na 7.500,00 kn
  • Dar djetetu do 15. godine života starosti podiže se sa 600,00 kn na 1.000,00 kn
  • Dar u naravi se podiže sa 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje
  • Paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane (isplata na račun djelatnika) podiže se sa 5.000,00 kn na 6.000,00 kn godišnje
  • Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe podiže se sa 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • Otpremnine za odlazak u mirovinu podiže se sa 8.000,00 kn na 10.000,00 kn

Iz ovoga je vidljivo da se djelatniku sad može godišnje isplatiti čak 18.500,00 kn, što na mjesečnoj razini izađe oko 1.540 kn, što je svakako još jedan dobar način za stimulaciju djelatnika. Također će mnogim samozaposlenim osobama ovo biti dobar način za isplaćivanje, neoporezive dobiti, da tako kažemo.

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nam se javite.

Podijeli na društvenim mrežama:

Najnovije

Imate pitanje?

Za sva pitanja i informacije slobodni ste nas kontaktirati telefonskim putem ili mailom.