Nove osnovice za doprinose (2023. godina)

Izašla je naredba o novim osnovicama za doprinose, kao i nova minimalna plaća za 2023. godinu.

Donosimo primjere najčešćih osnovica (primjeri su za samca iz Zagreba)

MINIMALNA PLAĆA (2023. godina)

Djelatnik preko 30. godinaDjelatnik do 30. godina
Bruto700,00 eur (5.274,15 kn)700,00 EUR (5.274,15 kn)
Mirovinsko osiguranje 1. stup105,00 eur (791,12 kn)105,00 eur (791,12 kn)
Mirovinsko osiguranje 2. stup35,00 eur (263,71 kn)35,00 eur (263,71 kn)
Dohodak560,00 eur (4.219,32 kn)560,00 eur (4.219,32 kn)
Porez i prirez6,87 eur (51,76 kn)6,87 eur (51,76 kn)
Neto553,13 eur (4.167,56 kn)553,13 eur (4.167,56 kn)
Doprinos za zdravstvo115,50 eur (870,23 kn)0,00
Ukupni trošak815,50 eur (6.144,38 kn)700,00 eur (5.274,15 kn)

DIREKTOR / ČLAN UPRAVE

Djelatnik preko 30. godinaDjelatnik do 30. godina
Bruto888,67 eur (6.695,65 kn)888,67 eur (6.695,65 kn)
Mirovinsko osiguranje 1. stup133,30 eur (1.004,35 kn)133,30 eur (1.004,35 kn)
Mirovinsko osiguranje 2. stup44,43 eur (334,78 kn)44,43 eur (334,78 kn)
Dohodak710,94 eur (5.356,52 kn)710,94 eur (5.356,52 kn)
Osobni odbitak530,89 eur (4.000,00 kn)530,89 eur (4.000,00 kn)
Porezna osnovica180,04 eur (1.356,52 kn)180,04 eur (1.356,52 kn)
Porez na dohodak (20%)36,01 eur (271,30 kn)36,01 eur (271,30 kn)
Prirez porezu na dohodak (Zagreb – 18%)6,48 eur (48,83 kn)6,48 eur (48,83 kn)
Neto668,44 eur (5,036,38 kn)668,44 eur (5,036,38 kn)
Doprinos za zdravstvo146,63 eur (1.104,78 kn)146,63 eur (1.104,78 kn)
Ukupni trošak1.035,30 eur (7.800,43 kn)888,67 eur (6.695,65 kn)

OBRTNIK DOBITAŠ – Poduzetnička plaća

Bruto1.503,90 eur
Mirovinsko osiguranje 1. stup225,59 eur
Mirovinsko osiguranje 2. stup75,20 eur
Dohodak1.203,11 eur
Osobni odbitak530,89 eur
Porezna osnovica672,22 eur
Porez na dohodak (20%)134,44 eur
Prirez porezu na dohodak (Zagreb – 18%)24,20 eur
Neto1.044,47 eur
Doprinos za zdravstvo248,14 eur
Ukupni trošak1.752,04 eur

DOPRINOSI ZA OBRTNIKA DOHODAŠA ZA 2023. GODINU

Osnovica za doprinose888,67 eur
Mirovinsko osiguranje 1. stup133,30 eur
Mirovinsko osiguranje 2. stup44,43 eur
Doprinos za zdravstvo146,63 eur
Ukupni trošak324,36 eur

DOPRINOSI PAUŠALNOG OBRTNIKA ZA 2023. GODINU

Osnovica za doprinose546,87 eur
Mirovinsko osiguranje 1. stup82,03 eur
Mirovinsko osiguranje 2. stup27,34 eur
Doprinos za zdravstvo90,23 eur
Ukupni trošak199,61 eur

DOPRINOSI SPORTAŠA PO ODBITKU ZA 2023. GODINU

Osnovica za doprinose1.367,18 eur
Mirovinsko osiguranje 1. stup205,08 eur
Mirovinsko osiguranje 2. stup68,36 eur
Doprinos za zdravstvo225,58 eur
Ukupni trošak499,02 eur

Podijeli na društvenim mrežama:

Najnovije

Imate pitanje?

Za sva pitanja i informacije slobodni ste nas kontaktirati telefonskim putem ili mailom.