Nove osnovice za doprinose (2023. godina)

Izašla je naredba o novim osnovicama za doprinose, kao i nova minimalna plaća za 2023. godinu. Donosimo primjere najčešćih osnovica (primjeri su za samca iz Zagreba) MINIMALNA PLAĆA (2023. godina) Djelatnik preko 30. godina Djelatnik do 30. godina Bruto 700,00 eur (5.274,15 kn) 700,00 EUR (5.274,15 kn) Mirovinsko osiguranje 1. stup 105,00 eur (791,12 kn) […]

Koliko se mora čuvati knjigovodstvena dokumentacija?

Svi poduzetnici i poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj dužni su čuvati svu poslovnu dokumentaciju koja služi za vođenje knjigovodstveno računovodstvenih izvještavanja. Kao i sve poslovne knjige, financijske izvještaje i ostalu poslovnu dokumentaciju. Ovisno o kojoj je dokumentaciji riječ, rokovi se razlikuju. Ako za pojedinu dokumentaciju nije, zakonskom regulativom, propisan rok čuvanja, poduzetnik treba sam odrediti […]

Novi iznosi neoporezivih primitaka

U sklopu paketa mjera za borbu protiv krize, Vlada republike Hrvatske donijela je 08.09.2022. odluku kojom će se povećati iznosi nekih neoporezivih primitaka. Novi iznosi neoporezivih primitaka bi trebali stupiti na snagu s datumom 01.10.2022. godine i moći će se u cijelosti koristiti za ovu 2022. godinu. KOJI IZNOSI SE MIJENJAJU I ZA KOLIKO Iz […]