Koliko se mora čuvati knjigovodstvena dokumentacija?

Svi poduzetnici i poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj dužni su čuvati svu poslovnu dokumentaciju koja služi za vođenje knjigovodstveno računovodstvenih izvještavanja. Kao i sve poslovne knjige, financijske izvještaje i ostalu poslovnu dokumentaciju. Ovisno o kojoj je dokumentaciji riječ, rokovi se razlikuju. Ako za pojedinu dokumentaciju nije, zakonskom regulativom, propisan rok čuvanja, poduzetnik treba sam odrediti rok čuvanja internim aktom.

Rokovi čuvanja

Knjigovodstvene isprave se dijele na dvije kategorije po roku čuvanja.

U prvu kategoriju spadaju:

  • isprave na temelju kojih se podaci unose u glavnu knjigu, dnevnik knjiženja i pomoćne knjige čuvaju se 11 godina.

Druga kategorija:

  • isplatne liste, analitika plaća te ostala dokumentacija vezana za plaće i isplate gdje se plaćaju obvezni doprinosi, čuvaju se trajno.

Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su knjigovodstvene isprave unesene.

Poslovne knjige

  • Dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige čuvaju se najmanje 11 godine.

Rok počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se knjige odnose.

  • Financijski izvještaji, godišnja financijska izvješća, revizorska izvješća čuvaju se trajno

Podijeli na društvenim mrežama:

Najnovije

Imate pitanje?

Za sva pitanja i informacije slobodni ste nas kontaktirati telefonskim putem ili mailom.